Międzynarodowa współpraca Szkół: Palkovice – Witkowice – Bujaków

Data publikacji: 
18-05-2015 10:33

14 i 15 maja 2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach gościła 20-osobowa grupa uczniów z partnerskiej szkoły z Czech wraz z opiekunami oraz dyrektorem Szkoły Panem Ivo Fischerem. W spotkaniu brali udział także uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły z Bujakowa.

Na okoliczność spotkania uczniowie Klubu Młodego Ekologa z naszej szkoły oraz szkolny chór przygotowali krótki program słowno-muzyczny w języku polskim i czeskim. W drugiej części spotkania młodzież brała udział w warsztatach plastycznych i ekologicznych, po których rozegrany został mecz piłki nożnej Polska – Czechy „O Puchar Dyrektora ZSP w Witkowicach”. Grupę polską reprezentowali uczniowie szkoły z Bujakowa oraz Witkowic, którzy pokonali drużynę czeską 5:1. Po sportowych zmaganiach i smacznej kolacji uczniowie udali się do rodzin z Witkowic oraz Bujakowa, gdzie spędzili noc.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością Burmistrz Gminy Kęty – Pan Krzysztof Jan Klęczar wraz z I Zastępcą Burmistrza Panem Rafałem Ficoniem oraz przedstawiciele władz Gminy Porąbka – Zastępca Wójta Pan Paweł Zeman wraz z Sekretarzem Gminy Porąbka Panem Kazimierzem Gałuszką.

W drugim dniu pobytu uczniowie z Palkovic, Bujakowa oraz Witkowic udali się na wspólną wycieczkę do Krakowa, gdzie mieli możliwość zwiedzania Zamku Królewskiego na Wawelu, Katedry oraz zabytków Starego Miasta.

Wizytę należy uznać za bardzo udaną. Dziękujemy wszystkim, który przyczynili się do jej organizacji: Gminie Kęty, Dyrekcji oraz opiekunom Zespołu Szkół w Bujakowie, Radzie Rodziców przy ZSP w Witkowicach, nauczycielom przygotowującym program, rodzicom organizującym warsztaty oraz goszczących uczniów w swoich domach, a także sponsorom.

Autor: 
ZSP w Witkowicach